I lager.
Antal: 1

Vattenpump FP 1448 1973/89 GM/BILAR V6, V8

1 350 kr
Artikelnummer: N2350

GM Bilar 6-Cyl.

1975-87 Buick 196, 231, 252, V6

1980-82 Cadillac 252, 6-Cyl.

1978-87 Chevrolet 196, 231, V6

1975-87 Oldsmobile 231, 252, V6

1976-89 Pontiac 231, 252, V6

GM Bilar V8

1973-81 Buick 350 cui. V8

1975-76 Oldsmobile 350 cui. V8

1975-79 Pontiac 350 cui. V8

Motsvarar Airtex AW 1018